VIDEO: Natalie Sawyer – Euro 2020 Outright Betting Previews

BoyleSports Euro 2020 ambassador Natalie Sawyer previews the Euro 2020 outright betting markets.

Bet on the Euros here.